Festival de FusieHuisregels

Regeltjes regeltjes...

Festival de Fusie gaat voor vrijheid & blijheid. Jouw vrijheid reikt tot daar waar die van een ander begint. Houd rekening met elkaar, wees lief voor een ander. Doe niks wat je niet wil dat een ander bij jou doet. Voor de meeste mensen spreekt dit voor zich, maar toch zijn hier de huisregels even volledig uitgeschreven. Wordt de gemeente erg blij van.

Huisregels

1 | Aankomst

Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang. Leiden, en daarmee Festival de Fusie, hanteert een zero-tolerance beleid betreft drugs, dit geldt voor soft- en harddrugs. GHB-bezitters worden altijd overgedragen aan de politie! Festival de Fusie behoudt zich te allen tijde het recht om iemand de toegang tot het evenement te ontzeggen.

2 | Opnames

Festival de Fusie behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registeren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers. In andere woorden, wees niet verbaasd als je jezelf terug ziet op de aftermovie.

3 | Legitimatie

Voor Festival de Fusie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd kan er altijd om een legitimatie gevraagd worden. Ben je nog geen 18 jaar of niet in staat een legitimatiebewijs te tonen, dan kan je de toegang worden geweigerd. Er moet voldaan worden aan de Nederlandse wettelijke verplichting van een geldig legitimatiebewijs.

4 | Ongeregeldheden

Op en rondom de locatie wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. De gemeente heeft 2 politie-agenten buiten de ingang gestationeerd (zij zijn niet aanwezig op het terrein zelf) en kunnen dus bij eventuele ongeregeldheden heel snel ingrijpen.

5 | Aansprakelijkheid

Festival de Fusie is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

6 | Eigen risico

Het bezoeken van het evenement is volledig voor eigen risico. Festival de Fusie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke gesteldheid van de bezoekers. Let dus op elkaar en zorg voor elkaar. Mocht je twijfels hebben of het wel goed met iemand gaat, haal er iemand van de organisatie of beveiliging bij.

7 | Consumpties

Eigen consumpties, flessen, blikjes, alcohol, glaswerk en brandgevaarlijke materialen zijn verboden op de locatie en mogen niet mee naar binnen worden genomen.

8 | Verboden voorwerpen

Drugs, wapens, glaswerk, blik en/of andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.

9 | Gedrag

Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd. Ook voetbalshirtjes, tenues etc. kunnen reden zijn om iemand de toegang te ontzeggen.

10 | Finaal beding

Bij discussie of onenigheid: de organisatie of verantwoordelijke in kwestie heeft altijd gelijk.